Pamokų laikas

08:00-08:45
08:55-09:40
09:45-10:30
10:50-11:35
11:55-12:40
12:45-13:30
13:35-14:20

Šiuo metu lankosi

Mes turime 9 svečius online

www.padoviniomokykla.lt, Powered by Joomla!
Naujienos
Advento kalendorius
Pirmadienis, 30 Lapkritis 2020 07:34

https://calendar.myadvent.net/?id=6c3f195bf2390e5799f635c5ec8b640e

 
Integruota pamoka
Ketvirtadienis, 08 Spalis 2020 15:26

Spalio 8 dieną mokykloje vyko integruota tikybos - chemijos pamoka, kurios tema "Rožančinė. Švč. Mergelės Marijos šventė".

Ne tik mokiniams, bet ir pamokos svečiams buvo įdomu sužinoti kas gali būti bendro tarp tikybos ir chemijos pamokų.

Mokiniai pamokoje sužinojo rožinio istoriją, susipažino iš kokių medžiagų jie gaminami, galėjo pamatyti įvairius rožinius: iš vilnos veltą rožinį, iš Jeruzalėje augančio alyvmedžio pagamintą rožinį, su šventosios žemės trupinėliu, rožinius-apyrankes ir žiedo formos, taip pat šviečiantį tamsoje - fosforinį rožinį.

Su chemijos mokytoja prisiminė, kurios medžiagos yra natūralios, kurios sintetinės, kaip jos išgaunamos. Aiškinosi ar viename rožinyje gali būti ir natūralių ir sintetinių medžiagų, ar jos tarpusavyje dera. Sprendė užduotis skaičiuodami rožinio karoliukų tankį, bei kiek medžiagos reikia pagaminti rožiniui.

Pamoka buvo įdomi ir nekasdieniška. Mokiniai sužinojo daug naujų ir įdomių dalykų.

 
Eismo pamokėlė
Antradienis, 15 Rugsėjis 2020 14:50

Rugsėjo 15 dieną Padovinio pagrindinio ugdymo skyriaus pirmokus aplankė policijos pareigūnės, kurios pravedė saugaus eismo pamokėlę. Mokiniai sužinojo kaip teisingai pereiti gatvę, važinėti dviračiu, aptarė įvairias situacijas, žiūrėjo video vaizdelius. Pareigūnės kiekvienam mokiniui padovanojo po atšvaitą ir spalvinimo knygelę „Susipažinkime - Lietuvos policija“. Kiekvienas vaikas galėjo užduoti klausimus, papasakoti nutikusius įvykius. Tai buvo ne tik įdomi pamoka, bet ir puiki pažintis su policijos pareigūno profesija.

Pamokėlės akimirkos

 
Mokyklos aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis
Penktadienis, 11 Rugsėjis 2020 14:41

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos Padovinio pagrindinio ugdymo skyrius dalyvavo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Kadangi „Gamtamokslinę spintą“ sudaro laboratoriniai indai, gamtos pažinimo ir fizikos priemonės, jomis naudojomės pasaulio pažinimo, matematikos, kūno kultūros, technologijų pamokose. Darėme bandymus norėdami išsiaiškinti, kurios medžiagos ištirpsta, o kurios grįžta į pradinę formą. Eksperimentavome su spalvomis, norėdami išsiaiškinti kokias spalvas sumaišyti norint gauti vieną ar kitą atspalvį. Matavome daiktų ilgius, atstumus, tyrėme, kokį didžiausią atstumą galime nušokti, numesti kamuoliuką. Patiko matuoti ir lyginti temperatūros svyravimus lauke ir klasėje, sverti ir lyginti daiktus, tyrinėti gamtos objektus, naudojantis didinamuoju stiklu. Šios priemonės teikia galimybę atlikti darbus praktiškai, įsitikinti, patikrinti.

spinta.jpg - 125.58 Kb

Nuotraukos čia

 
Mokslo metų pradžios šventė
Antradienis, 01 Rugsėjis 2020 11:17

Gražų rudenišką rugsėjo 1-osios rytą Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos Padovinio pagrindinio ugdymo skyriuje vyko tradicinė mokslo metų pradžios šventė.

Kaip įprastai, šventė vyko lauke prie mokyklos. Čia visus su mokslo metų pradžia pasveikino skyriaus vedėja I. Sinkevičienė, skyriaus tarybos pirmininkė N. Taločkienė, susirinkusiems gražius posmus padeklamavo penktokės Mintarė ir Karina. Kaip įprasta, šios šventės metu visų akys krypo į pirmokėlius, kurie iš vedėjos rankų gavo įvairių dovanų.

Po ilgos pertraukos, susijusios su covid-19, mokykla vėl prisipildė mokinių balsų, mokslo metai prasidėjo...

alt

Šventės akimirkos

 
Skelbimas
Antradienis, 02 Birželis 2020 05:27

Mokinių ir jų tėvelių dėmesiui !

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ugdymas baigiamas 2020-05-29.

Atostogos PUG vaikams prasideda 2020- 06-01.

1-4 klasių mokinių nuotolinės pamokos tęsiamos iki 2020-06-05.

Atostogos 1-4 kl. mokiniams prasideda 2020-06-08.

5–9 klasių mokinių nuotolinės pamokos ir ugdymas iki 2020-06-19.

Atostogos 5–9 klasių mokiniams prasideda 2020-06-22.

IKI Ugdymo pabaigos mokiniai besąlygiškai privalo dalyvauti pamokose,

stropiai mokytis,

siekti geresnių II-ojo pusmečio ugdymosi rezultatų.

Tėvai atsako už savo vaikų dalyvavimą pamokose.

 
Nuotolinis mokymasis
Trečiadienis, 25 Kovas 2020 00:00

Nuotolinis mokymasis prasidės nuo 2020 m. kovo 30 d. 8.00 val. ryto pagal pamokų tvarkaraštį.

Informacija tėvams, mokiniams ir mokytojams apie nuotolinį mokymąsi

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo data

Pastabos

1.

Įsivertinome mokyklos galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu.

Iki 2020-03-19

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad visi mokiniai turi galimybes prisijungti prie interneto (kompiuteriai, mobilieji telefonai).

2.

Visas pamokas vesime pagal pamokų tvarkaraštį.

Nuo 2020-03-30

Tvarkaraščio pamokos metu mokytojas teiks užduotis, konsultuos, aiškins. Pamokų laiką žino mokyklos bendruomenė.

3.

Pamokų laikas:

1. 8.00–8.45

2. 8.55–9.40

3. 9.45–10.30

4.  10.50–11.35

5.  11.55–12.40

6.  12.45–13.30

7.  13.35–14.20

Nuo 2020-03-30 iki tol, kol bus nurodyta dirbti kitaip

Pamokų metu Jūsų vaikai privalo būti įsijungę mobiliuosius įrenginius ir realiuoju tos pamokos metu sekti informaciją bei atlikti nurodytas užduotis (per E. dienyną, el. paštą, ZOOM, socialinių tinklų paskyras, pvz. facebook‘o grupes ir pan.). Tik savo pamokos metu mokiniai galės susisiekti, susirašinėti su mokytoju, konsultuotis – taip užtikrinsime visoms klasėms galimybę pasiekti mokytoją, neužkrauti jo žinutėmis, skambučiais ir pan.

4.

Pamokos organizavimas:

Nuo 2020-03-30

 

4.1.

Kiekvieną dieną mokytojai pildys E. dienyną pagal mokytojo pamokų tvarkaraštį (galės pildyti ir iš anksto).

 

Mokytojai nurodys temą, kurią mokiniai nagrinės tą pamoką.

4.2.

Mokytojai mokiniams skirs ir namų darbus.

 

Bus pateikiamos užduotys arba nuoroda į jas.

4.3.

Bus rašomos ir pastabos, pagyrimai.

 

Mokytojai sistemingai teiks raštu E. dienyne grįžtamąjį ryšį tiek Jums, tiek Jūsų vaikams.

4.4.

Nežymėsime „n“ raidžių. TAČIAU: mokytojai ves lankomumo apskaitą savo užrašuose ir informuos klasės auklėtoją, jei iš mokinio nėra grįžtamojo ryšio per savaitę (arba trumpiau).

Klasių auklėtojai, gavę signalą, spręs problemą, informuos mokytojus apie situaciją (pvz.: visa šeima serga, karščiuoja, vaikas nepajėgus mokytis).

 

Čia labai tikimės Jūsų supratimo ir vaikų kontrolės: vaikas privalo dalyvauti pamokose pagal nurodytą tvarkaraštį. Mokymasis bus orientuojamas į Jūsų vaiko atsakomybę, motyvaciją, pilietiškumą, emocinę ir fizinę sveikatą, tad lankomumas nėra prioritetas, mokinys mokosi sau.

Bendruomenė geranoriškai vertina sudėtingą situaciją, rodo sutelktumą ir palaikymą, padeda mokiniams ir jų tėvams išgyventi pokyčius, stresines situacijas, malšina nerimą.

4.5.

Nuotolinio ugdymo procese taikysime įvairias formas:

►mišrus mokymasis (šalia vadovėlių, pratybų, mokytojo paruoštos ir kt. medžiagos naudojimas ).

►savarankiškas mokymasis;

►mokytojas – konsultantas, padėjėjas.

 

Mokytojai numatys įvairias mokymosi veiklas, kūrybines – tiriamąsias – patirtines užduotis. Turinį papildys įvairiais skaitmeniniais ištekliais. Specialiųjų poreikių mokiniams skirs individualizuotas ar pritaikytas užduotis, numatys pagalbos teikimą..

4.6.

Vertinti rekomenduojama kaupiamuoju balu („mažaisiais“ pažymiais ir kt.), formuojamuoju vertinimu. Mokytojai supažindina su savo vertinimo sistema mokinius.

Vertinamasis atsiskaitymas (testas, rašinys ir kt.) vyksta bent kartą per mėnesį mokytojo nustatytu laiku.

 

Kontrolinio testo datą mokytojai nurodys E. dienyne (prieš 5 darbo dienas derindami tarpusavyje su kolegomis. Mokiniui per dieną skiriamas tik vienas kontrolinis darbas.

Bendros bendravimo ir bendradarbiavimo taisyklės:

5.

Kadangi komunikuosime su bendruomene ne tik įprastomis formomis (E. dienynas; el. paštas; telefonas), bet ir socialiniuose tinkluose, prašome laikytis bendrų etikos reikalavimų, neįžeidinėti, padėti mokytojams ir savo vaikams, pastebėjus problemą, informuoti auklėtoją, mokytoją, specialistus.

 

Šiuo sunkiu pasauliui metu labai svarbu yra kultūringas tonas, pasiryžimas padėti. Tad kviečiame susivienyti, suprasti mokytojus ir bendradarbiauti mūsų vaikų labui. Juk ne kartą esame įrodę, kad visi kartu galime daug išmokti ir daug nuveikti.

 
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Penktadienis, 20 Kovas 2020 12:36

alt

 
DĖMESIO!
Pirmadienis, 16 Kovas 2020 16:59

Karantino metu mokykla bus užrakinta.

Informacija teikiama telefonais bei elektroniniu paštu.

Direktorė I. Sinkevičienė 8 620 41198

el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

direktoriaus pavaduotoja ugdymui B.Bagdonienė 8 652 74500

el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

sekretorė A.Andriušaitienė 8 659 35813

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Sekite pranešimus mokyklos tinklalapyje http://padoviniomokykla.lt

bei EDUKA dienyne

 
Lytiškumo ugdymas
Pirmadienis, 24 Vasaris 2020 13:45

Vykdant „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo programą‘‘ vasario 24 dieną mokykloje 5-9 klasių mokiniams vyko sveikatos ir lytiškumo ugdymo pamokos. Pamokas vedė Marijampolės dekanato šeimos centro vadovė Lina Braukylienė. Berniukai dalyvavo pamokoje „Nuo berniuko iki vyro“, o mergaitėms buvo pravesta pamoka - „Nuo mergaitės iki moters“. Lektorė atvirai ir aiškiai su mergaitėmis ir berniukais kalbėjosi apie lytinę brandą, meilę, draugystę, atsakingą požiūrį į šeimą. Susitikimo metu kalbėta, kaip pažinti save biologiniu, psichologiniu, moraliniu požiūriu, kaip pažinti kūno pokyčius, kurie susiję su įvairiomis emocijomis. Pamokų metu mokiniai taipogi galėjo pavartyti jiems duotus Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro lankstinukus. Tiek berniukai, tiek mergaitės labai įdėmiai klausėsi lektorės, buvo aktyvūs.

alt alt

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Apklausa

Man svarbiausia turėti
 

Mūsų draugai

 

sg-logo

 

emokykla

 

gyvuliai
 

logo_tukst_vaikai

 

 Be patyciu

 

 

www.padoviniomokykla.lt - 2011